Bulgarian
Меню

Изработка на сайт и онлайн магазин. Дигитален маркетинг

Живеем в епоха, в която ежедневно се раждат и умират множество софтуерни продукти. Благодарение на тях, информацията е лесно достъпна, а необходимите на бизнеса данни по-бързо обработваеми. Социалните мрежи като Facebook, Twitter, YouTube и LinkedIn, дори и да не ни направиха по-социални, дадоха възможност на всеки от нас да изказва мнението си и да има бърз и улеснен избор до безброй стоки и услуги. 

Цялата дигитална революция предоставя множество възможности на компаниите, но крие в себе си и не малко рискове. Въпреки своята популярност, различните социални мрежи не са еднакво подходящи за всички бизнес сектори. Но най-вече – нито една от тях не продава сама. Продава ясната стратегия и последователният маркетинг подход, съобразяването на  целевата група с ценовия клас, и с качество на предлагания продукт или услуга. А презентационният сайт, електронният магазин, мобилното приложение, дигиталният маркетинг, CRM-системата или фен страницата са инструменти, чиято функция е да подпомогнат развитието на бизнеса.

Insert ALT text here

 

 

В изминалите над 10 години, придобихме ценен опит в областта на дигиталния маркетинг и софтуерните технологии. Той ни помага да определим точните инструменти за конкретния продукт или услуга, да съобразим консултациите си спрямо нуждите на нашите клиенти и да предложим цялостни софтуерни решения или дигитална маркетинг стратегия. 

Предлагаме ви:

  • Управление на проекти и създаване на различни типове сайт чрез интеграция на WordPress, WooCommerce, Magento и други по вид системи за управление на съдържанието.
  • Мениджмънт на платформи за електронна търговия и онлайн мърчандайзинг. 
  • Дигитален маркетинг и управление присъствието в социалните мрежи.
  • Facebook реклама, Google Ads и медия купуване в различни по вид онлайн платформи.
  • Обучение на екипи в онлайн маркетинг мениджмънт. 
  • Администриране на интернет и интранет платформи.