Bulgarian
Меню

Създаване на съдържание | PR услуги

През 1995, свещеникът Боб Муурхед създава речта “Words Apply Spoken”, за една от литургиите си. Малко след нейното представяне, тя започва своето пътуване в интернет. Две години по-късно, съкрушен от загубата на съпругата си, циничният комик Джордж Карлин я публикува в своя блог, но под заглавието „Парадоксът на Нашето Време“. Въпреки че г-н Карлин многократно отрича авторство на поемата, „The Paradox of Our Time“ е споделена над 60 000 000 пъти, а откъси от нея са използвани в речта на стотици лектори, политици, журналисти, знаменитости, включително и от Далай Лама. Цяло поколение родено между 1980 и 2000 израсна с нея, преведе я на всички възможни езици повтаряйки като мантра, че:

„Животът не се мери с броя на вдишванията и издишванията, които правим, а с моментите, които спират дъха ни.“

Insert ALT text here

От гледна точна на маркетинга, по-горе описаният случай е пример за правилно прилагане на стойностно съдържание. То няма общо нито с Key Words, нито с инфлуънсър видеа или снимки, нито с всички новопоявили се термини, а със силата на словото и въздействието му върху аудиторията. В над 70% от случаите популярността на един продукт зависи от това, дали неговото послание ще разкаже чрез думи или визии красива история, дали то ще предизвика във вас глад или жажда, дали ще ви разплаче, ще ви накара да се влюбите, да намразите, да се смеете или да се гневите. Накратко казано, ще ви развълнува, за да си спомните за промотирания продукт или услуга, когато правите своя избор. 

Предлагаме ви:

  • Създаване на визуално и текстово съдържание за сайт, социални мрежи, елетронен магазин или печатни материали. 

  • Copywriting или писане и редакция на различни по вид текстове за продуктови описания, статии, послания на марките и други. 

  • Създаване на прес-съобщения, платени публикации и речи. 

  • Проучване и анализ на мнението и нагласите на публиките, които могат да повлияят на дейността и плановете на дадена организация. 

  • Целеполагане, планиране и бюджетиране на PR отдели. Обучение на PR екипи.

  • Установяване на нови и/или поддържане на вече установените взаимоотношения между организацията и нейните публики.

  • Управление на критичен/кризисен PR

  • Комуникация с потребителите и различните публики.