Bulgarian
Меню

Организиране на събития

Събитията са неизменна част от съвременния маркетинг. Те създават мост между продукта или услугата и преживяването мотивиращо потребителя да направи даден избор. Различните формати като корпоративни, презентационни или търговски мероприятия имат една и съща цел - да увеличат популярността на компанията и марката, като същевременно повишат доверието на потребителя към тях.  

Разнообразният опит на един от създателите на WIRK в тази област, натрупан от 2002 до днес, ни дава възможност за оптимизиране на ресурсите, така че да получите максимална полза от проведеното събитие. Процесът при нас започва с анализ на марката/компанията, която ще се презентира, идентифициране на целевата аудитория и изработване на креативна концепция и план, съобразени с нейните търсения.

Insert ALT text here

Независимо дали ще ни поверите мащабни проекти като фестивали, конференции, спектакли, официални церемонии и концерти, или желаете да организираме специализирани презентации, промоции и бизнес закуски, ще дадем най-доброто от себе си, за да създадем незабравимо изживяване за вашите гости.

Предлагаме ви:

  • Цялостен събитиен мениджмънт, включващ предварителен анализ на марката/компанията и целевата й група, креативна концепция, планиране последващата, координация и реализация на събитието.
  • Съдействие при организацията, координацията и провеждането на събития, с предварително създадена от вас концепция.

За да бъде едно събитие успешно, организирането му отнема период по-дълъг от две работни седмици. Поради тази причина не сме склонни да приемем поръчка за събитиен мениджмънт с подобен срок за изпълнение.